JUURET lähiruokahanke

JUURET lähiruokahanke

1.8.2016 - 31.1.2018

Rahoittaja Liiveri

EU maaseuturahasto

Hankkeen tavoitteena kehittää lähiruokaan ja yhteisölliseen toimintaan keskittyviä uusia toimintamalleja. Hankkeen tavoitteena on tutustua lähiruuan reittiin pellolta pöytään kehittäen kylien yhteisiä kasvitarhoja, keräten luonnontuotteita, tutustuen maatiloihin ja jalostusyrityksiin, valmistaen itse lähiruokaa.  Tavoitteena tutustua perinneruokiin sekä kehittää uusia ruokia ja tuotteita, ja tutustua yritystoimintaan. Samalla rakennetaan ja vahvistetaan yhteistyöverkostoa taitojen siirtyessä vanhemmilta nuoremmille sukupolville.

Jalasjärven 4H-yhdistys toimii hankkeen toteuttajana ja tärkeät yhteistyökumppanit ovat Jalasjärvellä Hirvijärven, Koskuen ja Ylivallin maa- ja kotitalousnaiset, kylät ja koulupihat neljällä alueella.

Tavoitteena on kokeilla uutta toimintamallia, jossa 4H-yhdistys yhdessä maa- ja kotitalousnaisten kanssa tuo lähiruokaa lapsille ja nuorille tutuksi. Samalla tehdään ruuan tuotekehittelyä ja ruokaa voidaan myydä erilaisissa tapahtumissa. Kannustetaan nuoria perustamaan omia lähiruokayrityksiä.

Tavoitteena on

  • Innostuksen lisääminen lähiruokaa ja uusia kasveja kohtaan
  • Tutustuminen maatiloihin ja ruuan reitteihin maatiloilta pöytään
  • Herättää  kipinä metsissä ja luonnossa liikkumiseen sekä tuotteiden keräilyyn luonnosta
  • Kehittää taitoja luonnonmateriaalien hyödyntämiseen
  • Perinteisten taitojen välittäminen sukupolvelta toiselle
  • Rakentaa ja vahvistaa yhteistyöverkostoja

 

Keskeisiä toimenpiteitä ovat

  • kasvipalstojen perustaminen kouluille tai kylätaloille ja tuotteiden hyödyntäminen toimintapajoissa
  • toimintapajat, tuotekehittely, tapahtumat
  • leirit, retket, maatilavierailut
  • lähiruokayritysten perustaminen

 

Hanketyöntekijä

Hannele Kortesoja

045 6989 200                                                                                                                 hannele.kortesoja@4h.fi                                                                                                                      Nuorisotalo Wilhola