Boostia 2, Ikäihmisille seuraa ja ulkoilutusta kesällä 2019

Hankkeeseen palkattiin kaksi nuorta ajalle 1.6. - 31.7.2019 ulkoiluttamaan ikäikämisiä ja heidän seurakseen. Hankkeessa olivat mukana vain kotihoidossa olevat ikäihmiset.