4H-toiminnan arvot ja toimintamalli

Vuosi 2023 on Jalasjärven yhdistyksen 87. toimintavuosi.

Jalasjärven 4H-yhdistyksellä on mukana toiminnassaan noin 250 jäsentä.

4H-järjestö antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Meillä lapsi ja nuori saa turvallisen ja välittävän harrastusympäristön, aikaa ja kasvua tukevia aikuisia.

Toimintamme perustana ovat 4H-järjestöjen kansainväliset arvot Head, Hands, Heart ja Health, jotka on käännetty suomeksi sanoilla Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. Ne sisältävät ajatuksen lapsen ajattelun, taitojen ja tunne-elämän tasapainoisesta kehityksestä ja tätä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista. 4H:ssa lapset ja nuoret oppivat itse tekemällä aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä. Toimintamenetelmämme on tekemällä oppiminen.

Yrittäjyyskasvatuksella on ollut toiminnassamme järjestön perustamisesta lähtien tärkeä asema. Siihen liittyen 4H:lla on oma toimintamalli, joka tunnetaan nimellä Kolme askelta työelämään. Malli sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet: Ryhmätoiminta, 4H-akatemia, Työpaikka ja 4H-yritys. Tavoitteena on, että avaintuotteet toteutuvat mahdollisimman tasalaatuisina kaikissa yhdistyksissä. Suomen 4H-liitto tukee ja auttaa yhdistyksiä tuottamalla valmiita tuotekonsepteja ja tukipalveluja (materiaalit, koulutukset, viestintä ja neuvonta) avaintuotteiden mukaiseen 4H-toimintaan sekä levittämällä hyviä käytäntöjä.


Kolme askelta työelämään

1. Ryhmätoiminta – arjen taitoja

4H-harrastekerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. Kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä arjen taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. Leirit, kilpailut ja kouluyhteistyö tarjoavat lisää mahdollisuuksia ryhmässä toimimiseen, oppimiseen ja harrastamiseen. TOP-tehtäväsivusto on kerhonohjaajille ja ammattikasvattajille suunnattu, myös lapsille avoin tehtäväpankki. TOP on viesti toimintamenetelmästämme. Kirjaimet tulevat sanoista Tekemällä Oppii Parhaiten. 

Strategiakaudella 2023-2025 painotamme toiminnan kehittämisessä erityisesti kestävään elämäntapaan liittyviä aihealueita: ruoka, metsä ja luonto sekä kädentaidot.

Jalasjärven 4H-yhdistys järjestää kerhotoimintaa kuudella sivukylällä ja taajamassa. Taajamassa on myös teemakerhoja kuten kokkikerho ja askartelukerho. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan 4H-liiton kilpailuihin kuten esimerkiksi kerhokilpailuun. Leiritoimintaa järjestämme vuonna 2023 yhteistyössä MLL:n kanssa Wilholassa 1.-4. –luokkalaisille. Kouluyhteistyötä toteutamme järjestämällä jäteneuvontaa kouluilla sekä metsäpäivän vuorovuosin eri alakouluilla.

2. 4H-akatemia – työelämätaitoja

4H-akatemiassa nuorella on mahdollisuus oppia tärkeitä työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä syventää osaamistaan häntä erityisesti kiinnostavien asioiden osalta. 4H-akatemia on oppimisympäristö 13–28-vuotiaille. Se on osaamisen näkyväksi tekemistä, opintopisteitä ja osaamismerkkejä omasta 4H-harrastuksesta. Akatemia on myös kansainvälisyyttä, nuorten omia projekteja ja tapahtumatuotantoa sekä vapaaehtoisuutta ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia 4H-järjestössä ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

Strategiakaudella 2023-2025 kehitämme 4H-akatemiaa nuorten oppimisympäristönä. Tavoitteena on, että nuoren 4H:ssa oppimat asiat tulevat yhä useammin näkyväksi opintopisteiden ja osaamismerkkien kautta.

Jalasjärven 4H-yhdistys tarjoaa nuorille vuonna 2023 mm. kerhonohjaajakoulutusta ja muita työelämäkoulutuksia mahdollisuuksien mukaan.

3. Työpaikka ja 4H-yritys

4H:n kautta jo yli 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. Yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja työllistävät nuoria vastuullisesti. Nuori voi työllistyä 4H-yhdistykseen, yhdistyksen kautta ja työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen.

Strategiakaudella 2023-2025 nuorten työllistämisessä kohderyhmänämme ovat erityisesti alle 18-vuotiaat. Otamme käyttöön uusia välineitä ja tapoja työllistää nuoria. Kehitämme uusia, nuorten yrittäjyyttä tukevia toimintamalleja 4H-yrityksen rinnalle.