Juuret-hanke 

Juuret-lähiruokahanke toteutettiin 1.8.2016 - 31.1.2018.

Hankkeen tavoitteena oli tutustua lähiruuan reittiin pellolta pöytään kehittäen kylien yhteisiä kasvitarhoja, keräten luonnontuotteita, tutustuen maatiloihin ja jalostusyrityksiin ja valmistaa itse lähiruokaa. 

Tavoitteena oli myös tutustua perinneruokiin, kehittää uusia ruokia ja tuotteita ja tutustua yritystoimintaan. Samalla rakennettiin ja vahvistettiin yhteistyöverkostoa taitojen siirtyessä vanhemmilta nuoremmille sukupolville.

Jalasjärven 4H-yhdistys toimii hankkeen toteuttajana ja tärkeät yhteistyökumppanit olivat Hirvijärven, Koskuen ja Ylivallin maa- ja kotitalousnaiset, kylät ja koulupihat neljällä alueella.

Tavoitteena oli kokeilla uutta toimintamallia, jossa 4H-yhdistys yhdessä maa- ja kotitalousnaisten kanssa toi lähiruokaa lapsille ja nuorille tutuksi. Samalla tehtiin ruuan tuotekehittelyä ja ruokaa myytiin erilaisissa tapahtumissa. Kannustettiin nuoria perustamaan omia lähiruokayrityksiä.

Tavoitteena oli

- innostuksen lisääminen lähiruokaa ja uusia kasveja kohtaan

 - tutustuminen maatiloihin ja ruuan reitteihin maatiloilta pöytään

- herättää  kipinä metsissä ja luonnossa liikkumiseen sekä tuotteiden keräilyyn luonnosta

- kehittää taitoja luonnonmateriaalien hyödyntämiseen

- perinteisten taitojen välittäminen sukupolvelta toiselle

- rakentaa ja vahvistaa yhteistyöverkostoja


Keskeisiä toimenpiteitä olivat

- kasvipalstojen perustaminen kouluille tai kylätaloille ja tuotteiden hyödyntäminen toimintapajoissa

- toimintapajat, tuotekehittely, tapahtumat

- leirit, retket, maatilavierailut

- lähiruokayritysten perustaminen